ALUMNIYHDISTYS

INTER ALIA RY on Lapin yliopiston politiikkatieteilijöiden ja sosiologian alumniyhdistys. Sen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tutkinnon suorittaneiden välillä valmistumisen jälkeen sekä edistää työelämän ja opiskelijoiden yhteistyötä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian oppiaineissa sekä edistää tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä, jos on suorittanut Lapin yliopistossa politiikkatieteistä tai sosiologiasta alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.