YLEISTÄ


Politiikkatieteet ja sosiologia ovat Lapin yliopistossa yhteisenä hakukohteena eli niillä on yhteinen valintakoe. Tutkintonimikkeitä ovat yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri.

Tutkinto-ohjelman opinnot ovat osittain yhteisiä ja täydentävät toisiaan. Esimerkiksi perusopinnot ovat kaikilla tutkinto-ohjelman opiskelijoilla samat. Kandidaatintutkinnossa on kaksi opintosuuntaa: politiikkatieteet ja sosiologia. Kandidaatintutkintoon liittyvä opintosuunnan valinta tehdään toisen opiskeluvuoden keväällä.

Maisterintutkintoon jatketaan kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti pääaineena joko politiikkatieteet tai sosiologia. Politiikkatieteiden pääaineopiskelijat voivat vielä valita erikoistumisalakseen joko kansainväliset suhteet tai valtio-opin.

Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla.


Lapin yliopisto, politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.