YLEISTÄ


Politiikkatieteet ja sosiologia ovat Lapin yliopistossa yhteisenä hakukohteena eli niillä on yhteinen valintakoe. Tutkintonimikkeitä ovat yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri.

Tutkinto-ohjelman opinnot ovat osittain yhteisiä ja täydentävät toisiaan. Esimerkiksi perusopinnot ovat kaikilla tutkinto-ohjelman opiskelijoilla samat. Kandidaatintutkinnossa on kaksi opintosuuntaa: politiikkatieteet ja sosiologia. Kandidaatintutkintoon liittyvä opintosuunnan valinta tehdään toisen opiskeluvuoden keväällä.

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoehtoja ovat sosiologia, valtio-oppi, kansainväliset suhteet tai arktinen maailmanpolitiikka. Maisteriopinnoissa voi suuntautua mihin tahansa edellä mainituista vaihtoehdoista. 

Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla.


Lapin yliopisto, politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.