Brita Karjalainen: sosiologia

14.09.2021

Opiskelin Lapin yliopistossa pääaineena sosiologia sekä sivuaineina filosofia ja ympäristöopinnot. Valmistumista edeltävänä vuonna halusin tehdä opintoihin vapaaehtoisena kuuluvan harjoittelun, ja yliopiston työelämä- ja rekrytointipalveluiden kautta sain vinkin ottaa yhteyttä paikalliseen sosiaalialan järjestöön.

Harjoittelussa tutustuin kolmannen sektorin toimintaan, mikä herätti kiinnostuksen hakea töitä järjestöistä valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2016. Yksi pro gradu -tutkielmani iso teema oli osallisuus, mistä oli etua, kun sain aluekoordinaattorin työn A-Kiltojen Liitto ry:ltä. Liitto tukee jäsenjärjestöjensä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, tuo toimintaa valtakunnallisesti näkyväksi ja osallistuu yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. Tehtäviini kuuluivat tiedottaminen, tapahtumien järjestäminen ja vetäminen sekä naisjaoston sihteerin tehtävät. Sosiologian opinnoissa kehittyneet tiedonkäsittelyn ja itsenäisen työskentelyn taidot olivat oleellisia aluekoordinaattorin työssä. Sosiologina näki, kuinka suuri merkitys yhteisöllisellä toiminnalla on päihdetoipujalle ja kuinka tärkeää vaikuttamistyötä liitto tekee yhteiskunnallisesti.

Lähdin seuraavaksi aivan toisenlaisiin tehtäviin korvausneuvojaksi vakuutusyhtiöön. Työhön kuului uusien vahinkojen käsittelyä, korvausratkaisujen tekemistä ja asiakaspalvelua. Kaupallinen koulutustausta on tyypillinen pankki- ja vakuutusalalla, mutta ei välttämätön. Työhön kuuluu paljon uuden tiedon oppimista ja soveltamista.

Nykyisissä tehtävissäni Kelalla ratkaisuasiantuntijana valmistelen ja teen perustoimeentulotuen päätöksiä. Toimeentulotuki etuutena on monipuolinen ja jatkuvasti muutoksen alla, minkä vuoksi tiedonhaku- ja tiedonhallintataitojen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Asiakkaiden elämäntilanteiden tunnistaminen ja asiakkaan ohjaus sopivien sosiaali- tai työllistymispalveluiden piiriin on tärkeä osa työtä. Itsenäisessä ja tavoitteellisessa työssä korostuu myös ajanhallinta ja sujuva tekstin tuottaminen. Opiskelussa saadut valmiudet kirjoittaa ja perustella johdonmukaisia tekstejä ovat hyödyksi. Sosiologian opiskelu myös kehitti omaa maailmankuvaa ja opetti sen kyseenalaistamista, mistä työelämässä on aina hyötyä.