Iida Vesterinen: valtio-oppi

10/03/2023

Opiskelin Lapin yliopistossa politiikkatieteitä, pääaineenani maisterivaiheessa oli valtio-oppi. Opintojen aikana olin aktiivinen ainejärjestötoimija, kävin vaihdossa Irlannissa ja tein kaksi harjoittelua. Sivuaineena opiskelin kulttuurihistoriaa ja jokusen laskentatoimen kurssin. Nykyään työskentelen maksatusasiantuntijana Keski-Suomen ELY-keskuksella Euroopan Sosiaalirahaston hankkeissa. Aikaisemmat työtehtäväni ovat painottuneet projektien taloudenhallintaan, muuhun hallintoon, tapahtumajärjestämiseen ja viestintään. Merkittäviä työllistymisen osalta ovat olleet harjoittelut, joiden kautta sain ensimmäisen työpaikkani opintojen jälkeen Lapin ELY-keskuksella ja sieltä saatua kokemusta arvostettiin myöhemmin töitä hakiessani. Erityisen opettavaisia asioita, joista koen olleen hyötyä työelämässä, olivat vuosi ylioppilaskunnan hallituksessa, laskentatoimen sivuaineen kirjanpidon kurssi sekä koko graduprosessi. Laaja-alaiset yhteiskuntatieteiden opinnot ovat auttaneet oman työn johtamisessa, asiayhteyksien ymmärtämisessä sekä projektinhallinnassa. Tekemällä oppii -asenteella yhteiskuntatieteilijästäkin saadaan maksatusasiantuntija.