Iiris Määttä: kansainväliset suhteet

10/03/2023

Opiskelin politiikkatieteitä vuosina 2008-2015, pääaineena kansainväliset suhteet. Opintojani määritti monella tapaa kansainvälisyys; suoritin opintojen aikana Erasmus-vaihtovuoden Saksassa sekä harjoittelut Sloveniassa ja Itävallassa. Otin paljon kielikursseja ja toimin mm. kv-tuutorina Lapin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Maisteriopinnot tein pienessä kansainvälisessä maisteriohjelmaryhmässä.

Valmistumisen jälkeen työskentelin vajaat neljä vuotta Eduskunnassa kansanedustajan avustajana ja osan ajasta myös sivutoimisesti Keskustan eduskuntaryhmän kansliassa. Eduskuntatyö oli todellinen suomalaisen politiikan ja yhteiskunnan korkeakoulu. Opinnoista oli paljonkin hyötyä. Hektisessä ja vaihtelevassa työssä oli tarvetta mm. yliopistossa hankituille tiedonhaku- ja analysointitaidoille. Työssä piti jatkuvasti omaksua uusia asiakokonaisuuksia ja soveltaa tietoa erilaisista lähteistä. Yhteiskunta-alan generalistinen koulutustausta oli hyvä pohja monipuolisiin avustajan tehtäviin. Myös yliopistossa hankittu teoreettinen osaaminen politiikasta ja Suomen poliittisesta järjestelmästä oli hyödyksi.

Tällä hetkellä työskentelen Britannian lähetystössä Helsingissä taloudellisten ulkosuhteiden parissa. Työssä on paljon samaa kuin aiemmissa tehtävissä: asiat ja ihmiset vaihtelevat ja tärkeää on osata hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa erilaisiin tarpeisiin. Työtehtäviin kuuluu mm. yhteydenpitoa ja tapaamisia suomalaisten ja brittiläisten tahojen kanssa, tapahtumien järjestämistä, pidempiä projekteja sekä raportteja, taustamuistioita ja muita kirjallisia töitä. Suurlähetystössä korostuu tietysti ulkopolitiikan eri osa-alueiden ymmärrys ja koen, että tässä on ollut hyötyä Lapin yliopiston politiikkatieteiden perusopinnoista, vaihdon aikana suorittamistani Eurooppa-opintojen kursseista sekä kansainvälisen oikeuden ja Development studies -sivuaineopinnoista. Työssä korostuvat myös puhe-, kirjoitus- ja kommunikointitaidot. Niistä erityisesti kahta jälkimmäistä yliopisto-opinnot tukevat hyvin. Toisen opiskeluaikaisen harjoittelun tein Suomen suurlähetystössä Ljubljanassa, minkä johdosta minulla oli jo jonkinlainen käsitys diplomatiasta ja diplomaattien käytännön työstä.

Yleisesti ottaen politiikkatieteiden opinnot Lapin yliopistossa antoivat hyvän pohjan toimia monenlaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Opintojen aikaiset vapaa-ajan harrastukset ja luottamustehtävät esimerkiksi ainejärjestössä ovat nekin äärimmäisen tärkeitä työelämätaitojen harjoittelemisessa. Ensimmäiset projektit ja kokoukset olen aikanaan vetänyt erilaisissa järjestöissä. Projektinhallinta- ja kokoustaidoista on ollut hyötyä monessa paikassa opintojen jälkeen. Oma työkokemukseni on tähän mennessä keskittynyt julkiselle sektorille, mutta yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan joka alalla - ollaan ylpeitä osaamisestamme!