Kuutti Koski: sosiologia

10/03/2023

Kun hain opiskelemaan, minulla ei ollut hajuakaan, mitä halusin tehdä työkseni. Valitsin sosiologian, koska pääsykoekirja vaikutti mielenkiintoiselta. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt virkamiehenä, toimittajana ja viestintätehtävissä sekä kirjoittanut kaksi romaania. Jos joku kysyy, mikä olen ammatiltani, vastaan "kirjoittaja" tai "kirjoittaja ja lukija".

Totta puhuen en ajatellut opintojenkaan aikana työelämää kovinkaan paljon. Valitsin sellaisia sosiologian erikoisaloja ja sivuaineita, jotka sattuivat kiinnostamaan: filosofiaa, politiikan tutkimusta, kehitysmaatutkimusta, taloustiedettä. Maailmantalouteen liittyvä aktivismi kiinnosti ja olin mukana globaaleja veroaloitteita ajavassa Attac-järjestössä. Sitä myötä päädyin käsittelemään gradussani veroparatiisien vaikutusta niin kutsuttuihin kehitysmaihin ja sitä, mitä Suomi oli asian suhteen tehnyt. Gradun tehtyäni halusin tarkastella aihetta käytännössä, ja hain korkeakouluharjoitteluun Suomen suurlähetystöön Lusakaan, Sambiaan.

Nämä kaksi asiaa - graduaihe ja korkeakouluharjoittelu - ovat vaikuttaneet todella paljon tähänastiseen työuraani. Tuskin olisin muuten päätynyt töihin kehityspoliittiseen toimikuntaan, ulkoministeriöön tai YK:n tutkimusinstituuttiin.
Kehityspolitiikan lisäksi toinen työelämääni määrittänyt asia on ollut kirjoittaminen. Maisterin tutkintoa tehdessä sain hyvän rutiinin sekä lukemisesta että kirjoittamisesta. Opintoihin liittyvien esseiden lisäksi kirjoitin yhteiskuntatieteitä liippaavista aiheista juttuja ja kirja-arvioita koko opintojen ajan ja siten päädyin myös kesätoimittajan hommiin Lapin Kansaan. Se oli varsinainen toimittajakouluni.

Sittemmin olen muun muassa työskennellyt päätoimittajana Vasemmistofoorumi-ajatuspajan Peruste-lehdessä, jossa julkaistiin yhteiskuntatieteitä sivuavia kantaa ottavia tekstejä, sekä viestintätehtävissä YK-yliopiston WIDER-instituutissa, joka on kehitystaloustieteeseen erikoistunut tutkimuslaitos. Nykyisin toimin ulkoministeriössä Kehitys-lehden päätoimittajana ja viestintäsuunnittelijana. Työni on enimmäkseen ollut kirjoittamista, lukemista ja tekstien toimittamista. Sosiologian opinnoista on ollut näissä tehtävissä hyötyä ainakin kahdella tavalla.
Ensinnäkin sosiologian opinnot piirsivät yhteiskunnasta niin monisäikeisen kuvan, että se on toiminut eräänlaisena rokotteena liian yksinkertaisia selitysmalleja vastaan. Kun vastaan tulee teksti, jossa yritetään selittää hyvin isoja yhteiskunnallisia kehityskulkuja yhdellä yksittäisellä muuttujalla, hälytyskellot soivat.

Toiseksi sosiologian opiskelu toimi rokotteena liian monimutkaisia selitysmalleja vastaan. Kun on kulkenut sosiologisen diskurssimyllyn lävitse, osaa tunnistaa melko hyvin sen, milloin kirjoittaja yrittää vain pyöritellä sanoja, milloin hänellä taas on oikeasti sanottavaa, jonka ilmaisemisessa hän vain tarvitsee hiukan toimittajan apua.

Opiskeluaikani on myös vaikuttanut siihen, että minusta tuli kirjailija. Julkaisin esikoisromaanini viitisen vuotta sitten. Se kertoi Lapin yliopistossa opiskelevasta pojasta ja bänditouhuista Rovaniemellä. Rovaniemi ja opinnot Lapin yliopistossa jättivät minuun lähtemättömän jäljen, jota ilman en olisi tuota romaania kirjoittanut.