Pirkko Sivonen harjoittelussa Lapin liitossa

02/07/2021

Olen Sivosen Pirkko ja harjoittelijana Lapin liitossa. Olen gradua vaille valmis maisteri. Pääaineena opiskelen kansainvälisiä suhteita.

Olen yksi niistä onnekkaista, jotka saivat voucherin ja mielessäni oli heti Lapin liitto. Olen haaveillut, että tekisin mielenkiintoisia ja kansainvälisiä töitä ilman että tarvitsisi lähteä etelään. Lapin liitto on vastaus juuri siihen. Lappi on Suomen kansainvälisin maakunta ja Lapin liiton tehtävänä on vastata muun muassa aluekehitysrahoituksesta, edunvalvonnasta ja maakuntakaavasta. Lapin liitossa valmistellaan myös maakuntauudistusta. Käsittelen gradussani Lapin aluekehitystä, joka liittyy vahvasti maakunnan liiton tehtäviin. Sen ja voucherin kautta ovet varmaan aukesivat. Hain avoimella hakemuksella, ja otin yhteyttä suoraan kehitysjohtajaan, joka kutsui minut työhaastatteluun.

Lapin liitolla on liukuva työaika ja menen töihin yleensä vähän yli kahdeksan. Melkein päivittäin olen jonkinlaisessa palaverissa, toimistolla tai sen ulkopuolella. Vaikka töitä tulee tehtyä myös yksin työhuoneessa, liittyy kaikkeen tekemiseen paljon yhteydenpitoa muihin ihmisiin. Paljon aikaa kuluu sähköpostin ja puhelimen ääressä. Ja Excelin! Yhteiset kahvitauot ja lounaat on myös tärkeä osa työpäivää. Tauoilla tutustuu työkavereihin ja oppii myös uutta.

Olen siinä mielessä etuoikeutettu, että olen päässyt näkemään liiton toiminnan monesta näkökulmasta. Lapin liitto toimii EU-hankerahoitusta myöntävänä viranomaisena, mutta sillä on myös omia hankkeita. Nämä osa alueet on erotettu toisistaan, mutta olen päässyt näkemään miten hankehakemuksia käsitellään ja myös itse hanketyöskentelyä. Olen ollut mukana kirjoittamassa erilaisia julkaisuja ja päässyt samalla tutustumaan mielenkiintoisiin lappilaisiin projekteihin esimerkiksi kiertotalouden, virtuaalitodellisuuden ja älyteknologian puolella. Tällä hetkellä työn alla on konferenssi ja tulossa on vielä työmatka Brysseliin!

Ei voi sanoa, että mitkään opinnot Lapin yliopistossa olisivat olleet hukkaan mennyttä aikaa, vaikka se olisi välillä siltä tuntunutkin. Sivuaineina olen tehnyt kansainvälisen oikeuden ja ympäristöopinnot. Erityisesti julkisoikeuden kurssit ovat antaneet pohjan viranomaistoimintaa sääteleviin lakeihin, ympäristöasiat puolestaan liittyvät kaikenlaiseen aluekehittämiseen, erityisesti täällä Lapissa. On todella paljon asioita, joiden ymmärrys tulee opintojen kautta, ja sille paljon puhutulle analyyttiselle ajattelutavalle on käyttöä. EU-asiat olen kokenut aina vähän tylsinä, mutta harjoittelun myötä nekin ovat alkaneet kiinnostaa! Gradua tehdessä on karttunut paljon taustatietoa lappilaisesta aluekehittämisestä. Paljon hyötyä on ollut siitä, että ymmärtää edes osan siitä, mistä puhutaan.

Olen ollut vaihto-opiskelijana Saksassa, kansainvälisenä tuutorina, ja reissannut Euroopassa. Se, että ymmärtää muita kulttuureja ja on omaksunut niin sanottua kulttuurista herkkyyttä, on tärkeää kansainvälisessä porukassa. Kaikki järjestökokemus on ollut suureksi hyödyksi. Hyödyllisiä ovat olleet myös kulttuuri- ja edunvalvontavastaavan hommat ainejärjestön hallituksessa. Edustajistotoiminta on julkista päätöksentekoa pienoiskoossa, samat periaatteet pätevät myös isommassa mittakaavassa. Olemme edariryhmän kanssa harrastaneet pikkutarkkaa pilkunviilausta. Sama taito on tullut hyödyksi Lapin liitossakin (eikä edes minun aloitteesta). Kokouskäytännöt on hyvä osata julkisella puolella, ja erilaiset kokoukset ovat antaneet uskallusta avata suunsa kokouksissa ja ilmaista näkemyksensä.

Ennen harjoittelua viimeisimmät tehtävänimikkeeni olivat vaalitoimitsija ja joulutonttu. Työkokemusta minulla on erityisesti asiakaspalvelualalta. Matkailuala on merkittävä elinkeino Lapissa, ja omakohtaisesta kokemuksesta on hyötyä. Kaikesta työstä on saanut hyödyllisiä taitoja. Erityisesti työn tekemisen taito, eli se että vaan ottaa ja tekee. Työhaastattelussa CV:ssäni ei selvästikään kiinnostanut työhistoria, vaan luottamus- ja vapaaehtoistehtävät. Relevanttia kokemusta saa muualtakin ja se, että on tehnyt edes jotain näyttää hyvältä.

Harjoittelun aikana olen saanut paljon itsevarmuutta omista kyvyistäni, tunnistan paremmin osaamiseni ja olen oppinut paljon uutta! Olen kartuttanut verkostoja, ja toivon, että harjoittelun avulla saisin jalan oven väliin. Toivon, että minulla olisi mahdollisuus työllistyä Lappiin myös tulevaisuudessa. Ennen harjoittelua mietitytti, että osaanko mitään. Aika paljon sitä huomaa osaavansa, kun vain alkaa tekemään.

Kannattaa hakea harjoittelemaan sinne paikkaan, mikä kiinnostaa. Aina ei tarvitse odottaa, että mielenkiintoinen harjoittelupaikka tulisi hakuun. Relevantista graduaiheesta ei ole ainakaan haittaa ja se, että on todellista mielenkiintoa aihealuetta kohtaan on aina hyvä! Kannattaa tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin, mitä tulee eteen. Kaikista opinnoista, järjestökokemuksesta ja ekskursioista on hyötyä!