Sara-Lotta Moilanen: sosiologia

10/03/2023

Hain suoraan lukiosta yliopistoon, mutta en päässyt sisään. Sen jälkeen tarvitsin aikaa löytääkseni kiinnostuksen kohteen ja opiskeluinnon. Minua oli aina kiehtonut yhteiskunnalliset asiat, erityisesti eri kulttuurien tavat ja sukupuolten erilaiset roolit. Ennen yliopisto-opintojani työskentelin lentoemäntänä Finnairilla sekä tein erilaisia IT-alan projektitehtäviä, kuten testausta ja vaatimusmäärittelyitä. Lentoemännän työssä pääsin näkemään Aasian eri maita sekä tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. Luulen, että se herätti kiinnostuksen ihmisiin eri yhteiskunnissa sekä yhteiskuntien välisiin eroihin tapakulttuurissa ja siinä, millaista elämää pidetään hyvänä.

25-vuotiaana päätin, että haluan aloittaa yliopisto-opiskelut. Halusin edetä urallani. Naantalilaisena viehätyin mahdollisuudesta päästä opiskelemaan Lappiin - kuinka eksoottista päästä laskettelemaan ja kokemaan kaamosaika. Työskentelin edelleen opintojen ohella lähes täysipäiväisesti tehden erilaisia projektitöitä IT-alalla sekä sesonkina ravintolahommia.

Opinnot etenivät yllättävän hyvin aina kandin työhön saakka. Luin sivuaineena psykologiaa ja politiikkatieteitä. Sain kaksi lasta ja muutin Helsinkiin, minkä takia opintoihin tuli muutaman vuoden tauko.

Sosiologian opinnot ja erityisesti työn sosiologian tutkimus innostivat minua. Hain töihin TE-toimistoon, jonne pääsin asiantuntijaksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen etenin palveluesimieheksi, jolloin vastasin Uudenmaan TE-toimiston Helsingin toimipaikkojen alkupalveluista. Määräaikaisuuden päättyessä hain TE-toimistojen ja ELY-keskusten kehittämiskeskukseen kehittämispäälliköksi, ja työskentelin siellä parin vuoden ajan kehittäen valtakunnallisesti TE-toimistojen IT-järjestelmiä ja toimintaa. Myöhemmin aktivoiduin uudelleen opintojen kanssa. Tein gradun ja soveltavat opinnot sekä opiskelin palvelumuotoilua taiteiden tiedekunnassa. Palvelumuotoilun opinnoista on ollut paljon hyötyä käytännön työelämässä ja erityisesti kehittämistehtävissä.

Opintojen aikana tulin valituksi oikeusrekisterikeskukseen asiakkuuspäälliköksi, jossa esimieheni kannusti minua viimeistelemään opintoni ja valmistuinkin yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Tällöin innostuin myös oikeustieteistä ja suoritin avoimen yliopiston kautta muutaman kurssin.

Nykyisin työskentelen pääministerin ministeriössä Valtioneuvoston kansliassa. Kun aloitin TE-toimistossa seitsemän vuotta sitten, unelmoin, että vielä jonain päivänä pääsin työskentelemään ministeriöön. Nyt se unelma on toteutunut. Työskentelen Valtioneuvoston kansliassa johtavana asiantuntijana. Vastuullani on prosessien ja palveluiden johtaminen sekä niiden kehittäminen. Työskentelen kokonaisarkkitehtina, joka tarkoittaa sitä, että pyrin kuvaamaan ja yhteensovittamaan toiminnalliset tarpeet ja tietojärjestelmien kehittämisen. Toimin myös sivutoimisena opettajana avoimessa yliopistossa, jossa opetan palvelumuotoilua ja julkisten palvelujen kehittämistä.

Koen, että sosiologian opinnoista on ollut minulle hyötyä erityisesti esimiestyössä, jossa ihmisten ymmärtäminen ja vuorovaikutus korostuvat. Kyky ymmärtää erilaisista taustoista tulevien ihmisten tarpeita, ajatuksia ja näkökulmia on erittäin tärkeää. Erityisesti sukupuolentutkimus sosiologian osa-alueena ja valtaan liittyvät tutkimukset kiehtoivat minua ja antoivat myös mahdollisuuden tutkia omaa identiteettiäni ja toimijuutta sekä naisena että johtajana. Olen saanut opinnoistani itsevarmuutta johtajuuteen ja ikään kuin kannustusta siihen, että vaikka naisena sinulle mahdollistuu vain tietynlaisia toimijuuksia, pelkästään niiden tuomien rajoitteiden tunnistaminen auttaa kamppailemaan niitä vastaan. Pystyt mihin vain!